Köztudott, hogy az alkotmánybíróság alkotmányellenesnek találta a házipénztáradótól szóló törvényt. Alkotmányossá tételével nem foglakozott a kormány, egyszerűen nem lépett hatályba.

AZONBAN a készpénzállomány nagymértékű felduzzasztásának megakadályozására minden társaságnak (EVA-s kivételével)

2007. február 15-ig pénzkezelési szabályzatban kell rendelkezni legalább a pénzforgalom lebonyolításának rendjéről, egyéb feltételeiről.

(például engedélyezett készpénzkeret, amely nagyságrendjére semmifajta kötelezően előírt mérték nincs). Viszont a saját maga által meghatározott szabályzatban foglaltak be nem tartása esetén (például készpénzkészlet túllépése) esetén 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírságot írtak elő, de a kiszabott bírság kétszeresét kell kiszabni ismételt mulasztás esetén.

Ezen szabályzat elkészítését, vagy a meglévő aktualizálását RENDELÉSRE - vállaljuk.
(Pénzkezelési szabályzattal a számviteli politika részeként minden társaságnak eddig is rendelkeznie kellett, tehát csak a szankció új, az előírás nem.)

Természetesen a többi szabályzat elkészítését is vállaljuk:
  • értékelési
  • leltározási
  • bizonylati
  • önköltségszámítási
  • számviteli politika
  • számlarend